Zbadaj ekosystem swojego gospodarstwa (PDF)

Publikacja Agro-Perma-Lab: synergie agroekologii i permakultury

Prowadzisz albo planujesz stworzyć gospodarstwo rolne?
Zależy Ci na wytwarzaniu życiodajnej żywności z poszano-waniem środowiska naturalnego?
Chcesz poprzez działalność rolniczą pomóc w przeciwdziałaniu katastro e klimatycznej?
Ta broszura jest dla Ciebie!

Oddajemy w Wasze ręce pierwszą wersję narzędzia do zbadania, w jakim stopniu gospodarstwo rolne realizuje założenia agroeko­ logii i permakultury. Wnikliwa obserwacja jest pierwszym krokiem dobrego projektu. Dlatego broszura zawiera praktyczne wskazówki pomagające poznać naturę gospodarstwa rolnego w całej jego złożoności.

Prezentujemy także opisy trzech polskich gospodarstw modelowo realizujących założenia agroekologii i permakultury. Doświadczeni rolnicy i rolniczki podzielili się z nami swoją wiedzą i doświad­ czeniem oraz wyzwaniami, które przed nimi stoją. Zapraszamy do lektury i permakulturowo­agroekologicznej transformacji gospodarstw.

Pobierz PDF

Projekt narzędzia, tekst i badania: Marta Łukowska
Redakcja: Ben Lazar
Fotografie: Marta Łukowska*
Projekt graficzny i skład: Wojtek Mejor
Korekta: Jan Skoczylas

WSPÓŁPRACA
Gospodarstwo Joanny i Franka Dublerów
Gospodarstwo Ekorab – Elżbieta i Bogdan Chara
Gospodarstwo Esterka – Margerita Kahan
Zespół Agro-Perma-Lab

Konsultacja
: Joanna Bojczewska i Ben Lazar

*jeśli nie zaznaczono inaczej

Publikacja na licencji CC BY-SA 4.0