Książki

 

Tony Weis: Światowa gospodarka żywnościowa, PAH, Warszawa, 2011

Głównym celem tej książki jest przedstawienie w sposób zwięzły i przystępny najistotniejszych procesów współczesnej gospodarki żywnościowej świata oraz wskazanie obszarów nierówności i problemów, przyjrzenie się temu, w jaki sposób one powstają i jak są utrwalane. Podstawowym założeniem, które towarzyszyło powstawaniu książki, jest bowiem przekonanie, że negatywne zjawiska w światowej gospodarce żywno-ściowej nie są nieuchronne, że istnieją realne alternatywy, które należy pilnie wdrożyć. Mam nadzieję, że taka zmiana perspektywy pomoże wszystkim ludziom zainteresowanym sprawami zdrowej żywności i jej producentów, wrażliwym na problemy środowiska i warunki życia innych gatunków. Że pozwoli zobaczyć zróżnicowane konteksty lokalne w szerszych ramach i w ostatecznym rozrachunku pobudzi ich do działania. (Fragment wstępu autora)

Książka do pobrania w formacie pdf: https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/09/2017_T.Weis_Swiatowa_gospodarka_zywnosciowa.pdf

 

Marcin Gerwin: Żywność i demokracja. Wprowadzenie do demokracji żywnościowej, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków 2011

 

„Żywność i demokracja” Marcina Gerwina przedstawia różne aspekty suwerenności żywieniowej. Wyjaśnia, skąd biorą się problemy z brakiem żywności na świecie, pokazuje związek pomiędzy dostatkiem żywności a realną demokracją i wskazuje możliwe rozwiązania.

Książka do pobrania w formacie pdf: http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Zywnosc_i_demokracja.pdf