Program

Program szkolenia Agro-Perma-Lab

 

Nasz program obejmuje 9 modułów tematycznych:

 1. Metodyka szkolenia i zapoznanie uczestników
 2. Suwerenność żywnościowa, agroekologia i globalne zarządzanie rolnictwem i żywnością
 3. Zmiany klimatu, metody agroekologii i autonomia gospodarstw
 4. Regionalne sieci współpracy: organizacje rolnicze i ekologiczne
 5. Prawa do wspólnych zasobów: Woda, Ziemia, Nasiona
 6. Planowanie współpracy dla Agroekologii: Polska Deklaracja Agroekologii
 7. Edukacja i transfer wiedzy w agroekologii: Nowe Pokolenie Rolników/czek
 8. Ekonomia społeczna, sieci dystrybucji żywności i lokalne rynki
 9. Agroekologia i polityka: strategie i mechanizmy wpływu

Program Szkolenia 

Metodyka Szkolenia

Przeczytaj: Dlaczego Agroekologia

Zobacz Curriculum Schola Campesina

 

TRENERZY I PARTNERZY


TRENERZY

Przez program 10-dniowego szkolenia przeprowadzi nas Andrea Ferrante (zobacz O Nas), wieloletni działacz La Via Campesina, doświadczony trener ze Schola Campesina, praktykujący rolnik we Włoszech i konsultant procesów politycznych w rolnictwie przy ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO).

W szkoleniu codziennie wezmą udział zewnętrzni eksperci, działacze i aktywiści, reprezentujący:

 • organizacje producentów żywności
 • inne ruchy społeczne lub organizacje pozarządowe, oraz
 • środowisko akademickie i legislacyjne

Różne bloki programu facylitowane będą przez samych uczestników treningu, w obszarach ich specjalizacji.


ANDREA FERRANTE, 
Schola Campesinagłówny trener szkolenia

Andrea jest agroekologiem i niezależnym konsultantem w dziedzinie polityki rolnej i agroekologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie planowania polityki rolnej i żywnościowej oraz rozwoju obszarów wiejskich, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (La Via Campesina) działającymi na rzecz wsparcia drobnego rolnictwa i produkcji żywności. Od 20 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo ekologiczne, jest członkiem spółdzielni socjalnej Bio, która posiada gospodarstwo we włoskiej prowincji Viterbo. Jest koordynatorem Schola Campesina Aps, międzynarodowej szkoły agroekologii znajdującej się w Biodistretto della Via Amerina e delle Forre (Civita Castellana, Viterbo, Włochy).

 

PARTNERZY PROJEKTU

W szkoleniu integrujemy doświadczenia edukacyjne i trenerskie w Agroekologii z czterech organizacji partnerskich: 

 

 

 

SCHOLA CAMPESINA (Włochy)
EKOLOGICZNY UNIWERSYTET LUDOWY (Polska)
PERMAKULTURA.EDU (Polska)
LANDWORKERS’ ALLIANCE (Wielka Brytania)

 

 

Przykładowy plan dnia

7:30  śniadanie
8:30 wprowadzenie do tematu przez uczestnika
8:45 prezentacja eksperta w temacie
9:15 dialog i interwencje uczestników
10:00 reakcja eksperta
10:30 przerwa kawowa
11:00 praca w grupach: debata oxfordzka, panele obywatelskie, prezentacje
12:00 podsumowanie wymiany
12:15 łączenie w całość z globalnym kontekstem
13:00 obiad i 2 godz. odpoczynku
15:00 Praktyka dnia z Agroekologii (w metodzie rolnik-rolnikowi); prowadzone przez uczestnika
16:00 zajęcia w stałych grupach: Teatr Uciśnionych; Gotujemy Historię; wizyty studyjne w gospodarstwach; kolektywne czytanie;
18:30 Przerwa
19:00 Kolacja
20:00 integracja i odpoczynek